Dịch vụ

Chúng tôi tự hào đã cung cấp CNTT trong hơn 20 năm cho khách hàng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, v.v. ICA, H&M, Astra Zeneca, Redcats Nordics là một số trong số chúng tôi hân hạnh được cung cấp trong nhiều năm qua.

Server

 • Hoạt động
 • Windows/Linux
 • Môi trường nhóm

Cơ sở dữ liệu

 • Hoạt động
 • Cân bằng tải
 • Dịch vụ và bảo trì
 • Phủ sóng

Phát triển

 • iOS
 • Android
 • Windows
 • Linux
Stenberg IT
Nyens Väg 12
432 53 Varberg
Điện thoại 010-2067076
 
Version 2.2.2