Datos

Ett system för kvalitetsregister eller studier.

Hög säkerhet och klustrad miljö.

Stenberg IT är ett företag som erbjuder konsulttjänster inom utveckling av sjukvårdssystem.

Vi använder Datos som är ett system för att hantera vårddata. Datos fungerar utmärkt till kvalitetsregister, studier eller annan form av registrering som kräver säker hantering för användare i olika organisationer.

Nyfiken på hälsodata som en iPhone kan samla in? Kontakta oss så berättar vi hur ni kan använda den datan i ert nya eller befintliga kvalitetsregister.

Stenberg IT
Nyens Väg 12
432 53 Varberg
Telefon 010-2067076
 
Version 2.0.0